Skupština NVO „Međunarodni festival klapa – Perast“ PDF Štampaj E-pošta
Redovna Skupština NVO „Međunarodni festival klapa – Perast“ održana je 27. decembra 2010. god. u Muzeju grada Perasta. Festival klapa će narednog ljeta proslaviti jubilarnih deset godina postojanja, pa je stoga za ovu priliku pozvan i uključen u organizaciju veći broj uglednih građana, ljubitelja klapske muzike.
U Radno predsjedništvo predloženi su Marina Brainović (predsjednik NVO), Milan Kovačević (član UO NVO) i Jelena Matković (zapisničar), a zatim je usvojen
 

DNEVNI RED

 
1. Verifikacija članova Skupštine Festivala
2. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2010.g.
3. Izbor novih članova Upravnog odbora
4. Izbor i imenovanje Umjetničkog direktora Festivala
5. Program rada za 2011. g.
6. Razno

 

Nakon kooptiranja novih članova predsjednica Marina Brainović upoznala je prisutne sa Izvještajem o radu i Finansijskim izvještajem NVO za proteklu godinu. Oba izvještaja su jednoglasno usvojena.

Dosadašnji članovi Upravnog odbora Miodrag Bole Bošković i Jovo Krivokapić, koji u dužem periodu nisu učestvovali u radu, zamijenjeni su Lilianom Radović i Slavkom Dabinovićem iz Kotora.  

U skladu sa članom 32 Statuta NVO „Međunarodni festival klapa – Perast“ Skupština je za Umjetničkog direktora Festivala imenovala maestra Miroslava Homena, poznatog dirigenta i pedagoga, rodom iz Kotora, koji je muzičku karijeru ostvarivao u Sarajevu i Rijeci.

Milan Kovačević je detaljno izložio Program rada NVO za 2011. godinu. U Programu se predlaže da jubilarni 10. Festival tematski bude vezan za naslov „More i pomorstvo“, a posebna pažnja poklanja se akciji stvaranja novih kompozicija. Autore treba materijalno podstaći na stvaralački rad formiranjem posebnog fonda koji treba da se održava sponzorstvom i samofinansiranjem sredstvima koje bi NVO mogla da zaradi aktivnim djelovanjem u predfestivalskom periodu. Predlaže se u tom cilju formiranje umjetničkog programa sa nazivom „Priče o moru“, koji bi obuhvatao klapsku muziku, folklor i druge kulturne sadržaje. Sa takvim programom treba gostovati u više turističkih centara Crne Gore i propagirati klapsko pjevanje i primorsku kulturu uz ostvarenje finansijskog dobitka. U cilju što bolje organizacije jubilarnog festivala predlaže se formiranje Umjetničkog savjeta koji bi bio sastavljen od sposobnih organizatora i istaknutih djelatnika  iz područja kulture i medija.

Program rada potakao je više prisutnih na disusiju i na kraju je uz neke korisne dopune jednoglasno usvojen.

U zabavnom dijelu programa goste su zabavljali  muška klapa „Kumpanji“ iz Vele Luke i ženska klapa „Moderato cantabile“ iz Kotora, a ostatak vremena je protekao u druženju uz specijalitete bokeške kužine.
 
< Prethodno   Sledeće >
RocketTheme Joomla Templates