SPISAK NOTNOG MATERIJALA PDF Štampaj E-pošta
 
Izvorne melodije
 
Djevojka je momku prsten povraćala (Risan) - muzika + tekst
Dušo Mare (Bijela) - muzika
Jabuko rumena - klapska obrada - muzika + tekst
Mladi Jovo - klapska obrada - muzika + tekst
Nevjestice mlada  - klapska obrada - muzika + tekst
Oj vesela veselice (Kotor, Perast, Podgorica) - muzika
Rano rani Đurđevica Jela (Dobrota, Perast) - muzika + tekst
Sinoć moma - klapska obrada - muzika
Slavuj pile  (obrada za ženski oktet)
Slavuj tica mala - klapska obrada
Tri sokola - klapska obrada - muzika
Tri su mi gore visoke (Bijela) - muzika
U đardinu - klapska obrada - muzika + tekst
U jablana - klapska obrada - muzika 
Ustat ću rano ja (Bijela) - 2-glasno - muzika  
Zdravica (Crna Gora) - klapska obrada -  muzika + tekst
 

Popularne melodije

Ako si legla spat - klapska obrada - muzika + tekst
Ako si posla spat - muzika + tekst
Mužikanta ja sam odabrala - klapska obrada muzika + tekst
Noć na moru - muzika
Prispjelo je "Kumanovo" - muzika
 

Melodije komponovane za klapsko izvođenje

Bonaca na moru (M. Vučetić) - muzika + tekst
Djete moje (M. Vučetić) - muzika + tekst
Đevojačke prve suze (M. Vučetić)
Fjaka (M. Vučetić) - muzika + tekst
Ima jedan mali brod (M. Vučetić) - muzika + tekst
Izajdi do žala (M. Vučetić) - muzika + tekst
Ja i moja Ane (M. Vučetić) - muzika + tekst
Kotorskom rivom (N. Gregović) - muzika
More, moje more (M. Vučetić) - muzika
Na kotorskom pazaru (M. Vučetić) - muzika
Na Moluntu (M. Vučetić) - muzika + tekst
Nema barkarjola (M. Vučetić) - muzika + tekst
O brđanko, crvena jabuko (M. Vučetić) - muzika
Pjaca od salate (M. Vučetić) - muzika
Poleti, odleti, moj galebe bijeli (M. Vučetić) - muzika
Poskoči đevojko (M. Vučetić) - muzika + tekst
Spavaj zlato (N. Gregović) - muzika
Šjora Mare (T. Tomas) - muzika
Vraćam se tebi Boko moja (N. Gregović) - muzika
Želja (N. Gregović) - muzika
Vozi, vozi     (T.Tomas) - muzika
Gradski golub - April 1979 (M.Kovačević) - muzika + tekst
Boko moja mila  (B.Ivanišević) - muzika + tekst
 
 
IZVORNI NAPJEVI IZ BOKE KOTORSKE
 
Tri su mi gore visoke (Prčanj) - muzika
Cvijetak pade naranče  (Gornja Lastva)
Trepetljika trepetala (Prčanj)
Paun pase (Gornja Lastva)
Dušo mare (Bijela) - muzika
Pade listak naranče (Perast)
Ivanje cvijeće Petrovo (Gornja Lastva)
Na slavu je sleglo (Bijela)
Zamrkla djevojka (Gornja Lastva)
 
 
PJESME U OBRADI ZA KLAPSKO PJEVANJE
 
Dobrotska (narodna iz Dobrote) - muzika  
Ja prošetah (narodna iz Crne Gore) - tekst
Karampana (trad. iz Kotora) - tekst
Mare i cv'jeće (narodna) - muzika + tekst
Oj djevojko (narodna) - muzika + tekst
Paun leti (narodna iz Gornje Lastve) - muzika + tekst
Pod onom gorom (narodna iz Prčanja)  - muzika + tekst
Prsi moje (narodna iz Škaljara) - muzika
Rano rani (narodna)  - muzika + tekst
Slav'jo poje (narodna iz Prčanja)  - muzika + tekst
Vozila se barka (narodna) - muzika + tekst
Žuđenje moje (narodna) - muzika
(Nikola Gregović - ANTOLOGIJA KLAPSKIH PJESAMA, Kotor 2006) 
 

LUDVIK KUBA - 155 NARODNIH PJESAMA IZ BOKE (1907) 
 
1) Popis pjesama - download
2) Kubini notni zapisi - originalni rukopis - download
3) Kubini notni zapisi - etnomuzikiloška obrada - download
4) Izvorni i dopunjeni tekstovi Kubinih zapisa - download  
 
 
kliknite na gornji naslov da uđete u obrade 
 
kliknite na gornji naslov da skinete zapise
 
kliknite na gornji naslov da skinete zapise 
 
(OBRADA ZAPISA Dionisie de Sarno San Giorno - 1896.g.)  
kliknite na gornji naslov da skinete zapise 
 
kliknite na gornji naslov da skinete zapise
 
NOVE KOMPOZICIJE SA FESTIVALA  KLAPA:
 
XVI Festival, 2017. :
*Bellezza - Sama nasrid porta -  muzika + tekst
*Bura - Boka - muzikatekst
*Valdibora - Merjane, Merjane - muzika i tekst
*Skontradura - Gospa od Škrpjela - tekst
*Maris - O, Peraste - muzika
*Štorija - Kurjožaca - muzika + tekst
*Castel Nuovo - Mornarske ćakule - muzika i tekst
*Alata - Aureola - muzikatekst
*Assa Voce - Pod odrinom - muzika i tekst
*Bellezza - Fašinada - muzikatekst 
 
XV Festival, 2016. :
*Assa Voce - Oda Boki -  tekst
*Diva - Pisma moru -  muzika + tekst
*Incanto - Tre sorelle -  tekst
*Jadran - Kamen Boke -  muzika + tekst
*Skontradura - Goblen -  tekst
*Sveti Nikola - Borsa moje mati -  muzika + tekst
 
XIV Festival, 2015. :
*Alata - Srce kapetana - tekst
*Ardea - Lijepa mala Zagvožđanka - muzika
*Assa Voce - Zmaj sjeverni mora -  muzika
*Dalmatinke - Judi moga kraja -  muzika i tekst
*Diva - Brod života -  muzika
*Kaše - Slava Perasta -  muzika i tekst
*Maris - Piva klapa -  muzika
*Musica viva - Jubav mora -  muzika
*Orsulice - Bokeljska tišina -  muzika
*Sagena - Neverin -  muzika
 
XIII Festival, 2014. :
*Narenta - Čuj me Gospe od Škrpjela - muzika i tekst
*Ventula - Kapetanova žena -  muzika i tekst
*Libero - Mornarska pjesma - muzika i tekst
*Trebižat - Molitva uz more - muzika i tekst
*Štorija - Lipo mi te vidit - muzika i tekst
*Assa Voce - Peraški akvarel - muzika i tekst
*Praska - Samo mi reci - muzika i tekst
*Podvorje - Tužno more - muzika i tekst
*Oršulice - Ako pustin suzu - muzika i tekst
 
XII Festival, 2013. :
*Sirena od gora - muzika + tekst
*Usnula je sanak Mara - tekst
*Nostalgija za Bokom - muzika + tekst
*Volim te more - muzika + tekst
*Treba dušu vidit - muzika + tekst
*Molitva Gospi - muzika
 
XI Festival, 2012. :
*Tebe nima - muzika + tekst
*Kraj mora zauvek -muzika + tekst
*Maestrali -muzika + tekst
*Na novu plovidbu (Lađa) - muzika + tekst
 
X Festival, 2011. :
*Vinska pjesma - muzika + tekst
*Dijalog pred putovanjem - muzika + tekst
*Bura (aranžman za mješ.k.) - muzika + tekst
*Bura (aranžman za mušku k.) - muzika i tekst
*E naši škoji - muzika + tekst
*Ne biž’ suzi - muzika + tekst
*Romansa pomorca - muzika
*Natpjevavanje - muzika + tekst
*Kapetan i maslina - muzika
*Bura se sprema - muzika + tekst
 
IX Festival, 2010. :
*Boka - muzika + tekst + mp3
*Dobro ti more kapetane
*Gospi od Škrpjela - muzika + tekst
*Gdje su Širuni - muzika
 
VIII Festival, 2009. :
*Gospi od Škrpjela - muzika + tekst
*More nemirno - muzika
*Ja bih opet poša njoj - muzika + tekst
 
RocketTheme Joomla Templates