Preminula prof dr Marija Milja Radulović PDF Štampaj E-pošta

4. feb. 2014. iznenada je preminula prof.dr. Marija Milja Radulović.

milja(custom).jpg

Milja je bila jedan od osnivača Festivala klapa u Perastu, vrijedna i uvažena članica našeg Upravnog odbora čije su sugestije, inicijative i produhovljena zapažanja bila od neprocjenljive vrijednosti.

Iznad svega, Milja je bila veliki prijatelj, čija će tiha i nenametljiva blagost svima nama nedostajati.

Prof. dr. Marija Milja Radulović je rođena 19.03.1949. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu 1973. godine. Postdiplomske magistarske studije je završila takođe na Pravnom fakultetu u Splitu 1981.g. Doktorsku disertaciju odbranila je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1992. godine. Nakon diplomiranja, radni odnos zasniva u Jugooceaniji Kotor. Na Fakultetu za pomorstvo radila je od 1981. godine, prvo kao asistent, a zatim kao predavač pravne grupe predmeta. Na Univerzitetu Cne Gore izabrana je za docenta 1993. godine, a zvanje vanrednog profesora stekla je 1998. g. U najviše akademsko zvanje – redovni profesor birana je 2004. godine. U više navrata tokom svog rada na Fakultetu obavljala je dužnosti rukovodioca Nautičkog odsjeka. Za dekana Fakulteta imenovana je 01.06.2003. godine.

Svoj radni vijek na Fakultetu za pomorstvo prof. dr Marija Milja Radulović završila je odlaskom u penziju 2009. godine, ali je i dalje angažovana u nastavi na osnovnim i postdiplomskim magistarskim studijama.

Pored akademskog djelovanja, značajna je njena dugogodišnja aktivnost na očuvanju kulturne baštine Boke Kotorske, a posebno njenog Perasta. Bila je dugogodišnji član i predsjednik Društva prijatelja grada Perasta koje svojim radom čuva od zaborava mnoge drevne običaje bisera Boke, Crne Gore i Mediterana. Jedna je od osnivača Festivala klapa u Perastu. Svoj doprinos dala je i Zajednici Italijana Crne Gore, u cilju očuvanja naslijeđa italijanske manjine u Crnoj Gori.

Takođe, bila je član Savjeta Pomorskog muzeja Crne Gore - Kotor, Etičke komisije Opštine Kotor, kao i dugogodišnji član Savjeta za kulturu Opštine Kotor.

Svojim ukupnim životnim djelovanjem ostavila je neizbrisiv trag, kako na Fakultetu i Univerzitetu, tako i u okvirima opštine Kotor, Boke Kotorske i Crne Gore.

A Perast je bio i ostao „njen jedinstveni, najljepši i najdraži grad na ovome svijetu“, za koji je nosila onu vrstu vječite ljubavi što je isijavala iz njenog bića i djela, snagom i toplinom koja je dotakla svakog ko je poznavao našu Milju.
 
< Prethodno   Sledeće >
RocketTheme Joomla Templates