Održana Godišnja skupština Međunarodnog Festivala Klapa PDF Štampaj E-pošta
 
GODIŠNJA SKUPŠTINA
NVO MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA PERAST
održana 31. januara 2014.
 

U sali S.O. KOTOR, u Palati Bizanti, održana je Godišnja skupština NVO Međunarodni festival klapa Perast, na kojoj su podnijeti Izvještaji o radu ove organizacije za 2013.g kao i planovi aktivnosti za 2014.g. Skupštinsko zasijedanje je uljepšala klapa BELLEZZA iz Tivta koja nam je na početku i na kraju zasijedanja otpjevala nekoliko klapskih pjesama.

Sa odobravanjem su prihvaćeni izvještaji o aktivnostima tokom prošle godine do XII Festivala, odnosno o organizaciji seminara i klapskih koncerata u periodu januar – maj 2013., zatim o radu na projektu LUDVIK KUBA, te posebno o XII Festivalu klapa Perast 2013., koji je ocijenjen jedinstvenim ne samo po broju i kvalitetu učesnika, već posebno po visokim programskim i umjetničkim dostignućima.

Program „Renesansa bokeljske pjesme“ izveden 28. jula 2013.g. je predstavljao vrijedan umjetnički doživljaj  u kojemu su kroz savremene klapske obrade i njihovo izvođenje, nakon 106 godina oživljene pjesme koje je u Boki zapisao Ludvik Kuba 1907.g. Uz Liricu br 1 u kojoj su objavljene 38 ovih obrada, ovo posebno veče XII Festivala klapa je predstavljalo izuzetan doprinos očuvanju naše kulturne baštine.

I sa skupštinske govornice je upućena zahvalnost svima koji su doprinijeli da XII Festival bude ovako uspješan: klapama učesnicama, znamenitim klapskim autorima Krešimiru Magdiću, Mariju Kataviću, Jure Šaban Staniću, Vinku Didoviću, Ani Kodrić-Ivelić, Vandi Ferić, Zlatku Babanu, Jasminku Šetki, dr Jakši Primorcu, dr Zlati Marjanović, Janesu Vlašiću, Jakši Fiamengu... i brojnim prijateljima Festivala. Svakako posebno i Opštini Kotor i Ministarstvu kulture – najznačajnijim pokroviteljima Festivala koji poslednje dvije godine djeluje u sklopu KotorArta, kao i brojnim donatorima.

Prihvaćeni su Izvještaji o Finansijskom poslovanju i radu Stručnog odbora  a poseban interes je pokazan za PLAN RADA ZA 2014.g. i organizaciju XIII FESTIVALA KLAPA -  PERAST 2014.

XIII Festival će se održati od 18–21. jula 2014.g. Podržana je programska orjentacija na očuvanju BOKELJSKE PJESME kao obilježju peraškog festivala, kao i umjetnički program kojim će ove godine  rukovoditi Prof Jasminko Šetka. Već po tradiciji, peraški festival posebnu pažnju poklanja završnoj revijalnoj večeri. Ove godine se očekuje da u programu pod nazivom ZAVIČAJNE HARMONIJE –PERAST 2014. čujemo pravi muzički spektar pjesama iz zavičaja svih klapa učesnica.

Finansijskim planom predviđeni su troškovi za 2014.g od 35.000 € od čega su troškovi samog XIII Festivala 25.000 €, dok su ostali troškovi predviđeni za organizaciju predfestivalskih aktivnosti – izdanje Lirice br 2. I knjige, seminara, koncerata, klapskih nastupa i programa u sklopu turističke ponude i  promocije kulturnih sadržaja. Od glavnih pokrovitelja Festivala, SO KOTOR i MINISTARSTVA KULTURE se očekuje pomoć od po 14.000 € dok bi ostala sredstva obezbijedili kroz prihode od ulaznica i donacije prijatelja Festivala.

Programom je predviđeno učešče Festivala u svečanom otvaranju KotorArta kao i repriza finalne večeri 21. jula u Kotoru, ukoliko to dozvole tehničke mogućnosti i kalendar KotorArta.

Ove godine će se formirati ODBOR KLAPA čije bi učešće u radu festivalskih organa, kako se očekuje, doprinijelo još kvalitetnijoj saradnji sa crnogorskim klapama.

 
< Prethodno   Sledeće >
RocketTheme Joomla Templates