NIKOLA GREGOVIĆ (1926-2010 ) PDF Štampaj E-pošta

nikola_gregovic.jpg Nikola Gregović rođen je 1926. godine u Kotoru. Završio je Učiteljsku školu u Nikšiću, Srednju muzičku školu na Cetinju i diplomirao na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Od 1951. godine bavi se pedagoškim radom. Kao profesor muzičkih predmeta radio je u mnogim osnovnim i srednjim školama u Nikšiću i Kotoru. Bio je direktor Muzičke škole u Nikšiću, a od 1974. do 1989. godine profesor na predmetu Metodika muzičke nastave na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću na odsjeku za razrednu nastavu i predškolsko vaspitanje.

 
Uporedo sa pedagoškim bavio se i kulturnim radom. Osnovao je i vodio mnoge tamburačke orkestre i horove (orkestar Učiteljske škole iz Nikšića, hor i orkestar »Veljko Ćatović« iz Risna, orkestar osnovne škole »Njegoš« iz Kotora, hor »Zahumlje« iz Nikšića, hor »Nikola Đurković« iz Kotora i dr.) sa kojima je uspješno nastupao u zemlji i inostranstvu i dobio više prestižnih nagrada i priznanja. Osnovao je i vodio više klapa.
 
Na inicijativu ljubitelja dobre pjesme, u Kotoru je 1980. godine formirana muška klapa »Karampana«. Ime je dobila po čuvenoj staroj kotorskoj česmi. Osnivač i rukovodilac klape je profesor Nikola Gregović. Bogati repertoar pjesama iz Boke Kotorske klapa je izvodila u mnogim gradovima bivše Jugoslavije i inostranstvu.
 
Nikola Gregović napisao je veći broj pedagoških radova i knjiga: 1982. godine sa prof. R. Zakrajšekom i prof. R. Vučekovićem objavio je udžbenik »Muzičke radosti« za III i IV razred osnovne škole, sa prof. A. Homenom zbirku kompozicija »Pjevajmo svi«, 1984. godine »Školu za melodiku«, a 2006. godine »Antologiju klapskih pjesama«.
 
Komponovao je i obradio veliki broj horskih i klapskih pjesama.
 
Za svoj rad dobio je više nagrada i priznanja: Medalju rada (1959.), Nagradu oslobođenja grada Kotora (1986.), nagradu kulturno-prosvjetne zajednice Crne Gore »Miladin Perović« (1989.) i dr.
 
Nikola Gregović preminuo je 2010. godine.
 
RocketTheme Joomla Templates