Upravljački i stručni organi
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Upravni odbor:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvršni direktor festivala:
 
 
Umjetnički direktor festivala:
 
 
Sekretar festivala:
 
 
Stručni odbor festivala:
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadzorni odbor:
Milan Kovačević
 
Radislav Ćoso
   
Marina Dulović
 
Mileva Pejaković-Vujošević
 
Jasna Stijović
 
Tina Braić
 
Miro Marušić
 
 
Milan Kovačević
 
 
Prof. Jasminko Šetka
 
 
Tina Ulčar
 
 
Dragana Armacki - Predsjednik
 
Marina Dulović 
 
Tina Ulčar
 
Sandra Lazović - saradnik
 
 
Branko Bulajić - Predsjednik
 
Zorica Brkanović
 
Savo Gudelj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------